Ikä ei estä
kuulemasta
paremmin1

Kuulonalenema on yleinen, mutta sitä voidaan hoitaa

Joka kolmannella yli 65-vuotiaalla on kuulonalenema, joka vaikuttaa heidän kykyynsä viestiä perheensä ja ystäviensä kanssa2. Toisin kuin yleisesti uskotaan, kuulon heikkeneminen ikääntyessämme ei aina ole väistämätöntä – ja todistetusti toimivia hoitoja on saatavilla silloinkin, kun kuulokojeet eivät enää riitä.

Kuulonalenema iän myötä: kuulostaako väistämättömältä?

On yleinen väärinkäsitys, että sisäkorvaistutteita tarjotaan vain nuorille. Sisäkorvaistutteet ovat itse asiassa tehokkaita monenikäisille ihmisille.

Margaret
"Kuulen taas maailman äänet. Olen taas oma itseni."

Margaret, sisäkorvaistutteen käyttäjä, Skotlanti

Hyvä kuulo on olennainen osa terveellistä ikääntymistä2

Maailmanlaajuinen tutkimus3 korostaa kuulemisen ja terveen ikääntymisen välistä tärkeää yhteyttä ja tukee ymmärrystämme siitä, miten kuulo vaikuttaa yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Ihmiset uskovat, että kuulonalenema voi…

66% johtaa vetäytymiseen ja syrjäytymiseen yhteiskunnasta

84 % vaikuttaa ihmissuhteisiin

86 % vaikuttaa viestintään läheisten kanssa

Merkittävä terveysongelma

Lähes yhdeksän kymmenestä ihmisestä, joilla on kuulonaleneman kanssa elävä läheinen perheenjäsen, sanoo sen vaikuttavan viestintään läheisten kanssa4. Kuulon heikkeneminen voi kuitenkin tapahtua vähitellen ja kivuttomasti, joten sairauden vakavuus jää usein huomiotta tai se sivuutetaan väistämättömänä.

Ilman hoitoa kuulonalenema johtaa siihen, että ihmiset eristäytyvät sosiaalisesti ja ovat vähemmän itsenäisiä kuin aiemmin, mikä rasittaa perheitä ja ystävyyssuhteita. Kuulonalenema liittyy myös muihin vakaviin terveysongelmiin, kuten kognitiivisten taitojen heikentymiseen5, masennukseen6,7 ja kaatumisiin8. Joissakin tapauksissa sillä on jopa taloudellisia vaikutuksia, jos se vaikuttaa kykyyn käydä töissä4.

Hoito elinikäistä kuulemista varten

Monet eivät ole tietoisia muista hoitovaihtoehdoista, joita on saatavilla silloin, kun kuulokojeet eivät enää riitä.

Kun kuulokojeet eivät enää riitä, sisäkorvaistutteet voivat olla ratkaisu. Sisäkorvaistutteet hoitavat pitkälle edennyttä kuulonalenemaa stimuloimalla suoraan sisäkorvaa.

Sisäkorvaistutteet ovat osoittautuneet tehokkaammiksi puheentunnistuksessa monenlaisissa tilanteissa kuulokojeisiin verrattuna4 (esimerkiksi keskustelut kahvilassa tai ravintolassa, puhelinkeskustelut, radion kuuntelu tai television katselu).

Seuraava vaihe?

Jos kuulonalenema vaikuttaa elämäntapaasi ja estää sinua tekemästä sitä, mistä pidät, voi olla aika miettiä hoitovaihtoehtoja. Jos olet tyytymätön kuulokojeisiisi, keskustele audiologin kanssa ja kysy, voisiko sisäkorvaistute sopia sinulle.

Pyydä maksuton tieto-opas

LÄHTEET

 1. Wilkerson BJ1, Porps SF, Babu SC. The Impact of Comorbidities in the Aging Population on Cochlear Implant Outcomes. Otol Neurotol. 2017 Sep;38(8):e285-e288. doi: 10.1097/MAO.0000000000001501.
 2. World Health Organization. Deafness & Hearing Loss Factsheet. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
 3. World Health Organization. Ageing and health Factsheet. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
 4. Global state of hearing report 2019. D1591517
 5. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, Costafreda S, Huntley J, Mukadam N, et al. The Lancet Commissions: Dementia prevention, intervention, and care.
  The Lancet [serial on the Internet]. (2017, Dec 16); 3902673-2734.
 6. Hsu W, Hsu C, Wen M, Lin H, Tsai H, Hsu Y, et al. Increased risk of depression in patients with acquired sensory hearing loss: A 12-year follow-up study.
  Medicine [serial on the Internet]. (2016, Nov); 95(44): e5312.
 7. Barnett S. A hearing problem. American Family Physician [serial on the Internet]. (2002, Sep 1); 66(5): 911.
 8. Stam M, Kostense P, Lemke U, Merkus P, Smit J, Kramer S, et al. Comorbidity in adults with hearing difficulties: which chronic medical conditions are related to hearing impairment? International Journal Of Audiology [serial on the Internet]. (2014, June); 53(6): 392-401.

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Lue aina käyttöohjeet. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlear-edustajaltasi.
Mielipiteet ovat henkilön omia näkemyksiä. Käänny hoitoalan ammattilaisen puoleen, jos haluat tietää Cochlear-tekniikan soveltuvuudesta käyttöösi.
Cochlear, Hear now. And always ja soikea logo ovat Cochlear Limitedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

D1856547